על השיטה

• האם אתה מרוצה מיציבתך?

• האם אתה מרוצה מאופן נשימתך?

• האם אתה מרוצה מחייך?

• האם אתה חש שאתה מנצל את הפוטנציאל שלך?

• האם אתה עושה עם עצמך כל מה שאתה רוצה? 

• האם יש לך כאבים חוזרים ונשנים? 

הדברים שאתה מצפה מעצמך יכולים להתגשם
וכולנו יכולים לחיות כפי שאנחנו באמת רוצים בשיטת פלדנקרייז ®.