"הקשר שבין הגוף והרוח מעסיק את האדם מאז ומתמיד.

לדעתי, הגוף והרוח הם שתי פנים של מציאות אובייקטיבית אחת.

אמנם, כל אחד מאלה, כשלעצמו, יש לו זכות קיום כמושג, כל עוד אין מדובר בפעולה. אך בכל פעילות "שכלית" או "גופנית" אין אלו שתי ישויות המתייחסות זו לזו באורח זה או אחר ,אלא אחדות, שלמות שאינה ניתנת לפירוק. אני טוען שמוח אינו יכול לחשוב ללא תפקודים מוטוריים. מכל מקום, התפקודים המוטוריים במערכת העצבים הכרחיים לקיום הרציפות של התהליכים השכליים.

כדי שאדם יוכל לשנות הרגל שרכש תוך ניסיון חייו, עליו להשתמש בתודעה. התודעה מאפשרת לו למצוא מימדים ממשיים כגון גודל המאמץ, תיאום התנועה, התחושה הגופנית, היחס בין האברים, העמידה, הנשימה וכדומה - ולשנותם, אם רצונו בכך. כדי להשיג אורח עשייה חדש חייב, אפוא, הפרט להבחין באופן ההתהוות של הקשרים האישיים שאותם הוא רוצה לשנות."

מס' קטלוגי:1001
מחיר באתר:45.00
משלוח:15.00